OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuju se poslovni odnosi između poduzeća MISIMI d.o.o. kao agencije za posredovanje u prometu nekretnina (kao posrednik) i fizičke ili pravne osobe (kao nalogodavca).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa općim uvjetima poslovanja poduzeća MISIMI d.o.o. kao agencije za posredovanje u prometu nekretnina.

Naše usluge kao agencije obuhvaćaju:

 • Dolazak do Vaše nekretnine
 • Fotografiranje vaše nekretnine i, po potrebi, izrada tlocrta
 • Nastojati naći treću osobu i dovesti je u vezu sa nalogodavcem radi zaključenja posla
 • Savjetovanje oko formiranja cijene
 • Priprema potrebne dokumentacije za kupoprodaju nekretnine
 • Prezentacija Vaše nekretnine na našoj web stranici te vodećim portalima za prodaju nekretnina
 • Praćenje cjelokupnog procesa kupoprodaje
 • U slučaju posredovanja pri kupnji nekretnine, slušajući vaše želje i potrebe te u skladu sa Vašim mogućnostima sastavit ćemo ponudu željenih nekretnina
 • Za našeg klijenta kao kupca, provjerit ćemo dokumentaciju nekretnine
 • Sa Vama kao našim klijentom obići nekretnine koje ste odabrali sa popisa i ukazati Vam na pojedinosti koje možda sami niste uočili
 • S obzirom da kao agencija za posredovanje u prometu nekretnina surađujemo sa odvjetnicima, pravnicima, javnim bilježnicima, poreznicima, financijskim institucijama možemo Vam ponuditi širok spektar popratnih usluga te savjetovati oko kreditiranja kod kupnje Vaše nekretnine

Obveze nalogodavca:

 • Potpisati Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili ekskluzivni ugovor)
 • Dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje njegovo vlasništvo nad nekretninom
 • Agenciji pružiti sve potrebne podatke i informacije o nekretnini
 • Agenciji osigurati razgledavanje nekretnine
 • Po zaključenju posredovanog posla odnosno Predugovora, agenciji isplatiti ugovorenu proviziju
 • Obavijestiti agenciju o promjenama vezanim uz nekretninu koja je predmet prodaje, pogotovo ako se radi o promjeni vlasništva nad nekretninom

Nalogodavac je odgovoran za štetu koju bi mogao prouzročiti dajući netočne i lažne podatke vezane uz poslove posredovanja.

Naknada agencije

Agencija stječe pravo na naknadu u cjelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla (potpisom Predugovora ili Ugovora). Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

Prilikom kupnje/prodaje nekretnine, posrednička provizija iznosi 2,5% do 4% od postignute cijene nekretnine uvećane za propisanu stopu PDV-a.

Kod Ugovora o najmu nekretnine, posrednička provizija naplaćuje se u visini jedne mjesečne najamnine uvećane za propisanu stopu PDV-a.

Plaćanje agencijske provizije kao i ostali uvjeti i obveze posrednika i nalogodavca navode se u Ugovoru o posredovanju.

Dokumenti potrebni za posredovanje:

 • Kopija vlasničkog lista
 • Kopija posjedovnog lista
 • Kopija katastarskog plana
 • Kopija osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave vlasnika nekretnine
 • Tlocrt nekretnine ako postoji
 • Ukoliko se radi o zemljištu, urbanističke uvjete ili izvadak iz prostornog plana, dozvole (lokacijska, građevinska)
 • Energetski certifikat za nekretninu
 • Željena cijena nekretnine
 • Kontakt telefon i adresa nalogodavca

Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina i prije isteka ugovorenog roka.